Əsas  
  Xəbərlər  
  AzFina ilə DB-nın diaqnostik Missiyası arasında görüş keçirilmişdir.

AzFina ilə DB-nın diaqnostik Missiyası arasında görüş keçirilmişdir.

bg-pattern

Noy 15 2022

AzFina ilə DB-nın diaqnostik Missiyası arasında görüş keçirilmişdir.

Maliyyə Sisteminin Müasirləşdirilməsi Layihəsi (FSMP2) çərçivəsində Azərbaycan Fintex Assosiasiyası ilə Dünya Bankının “Maliyyə xidmətləri istehlakçılarının müdafiəsi” üzrə diaqnostik Missiyası arasında görüş keçirilmişdir.
Görüşdə Azərbaycanda fintex sektorun inkişaf istiqamətləri və maliyyə xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi üçün görüləcək tədbirlər müzakirə edildi.