Əsas  
  Xəbərlər  
  “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” yeni qanun imzalanıb

“Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” yeni qanun imzalanıb

bg-pattern

Avq 09 2023

“Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” yeni qanun imzalanıb

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 14 iyul tarixli 987-VIQ nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

  1. Müəyyən edilsin ki:

1.1. “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəsində (hər iki halda), 48.10-cu maddəsinin birinci cümləsində, 48.13-cü, 53.2-ci maddələrində, 54.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində, 58.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində və 59.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;

1.2. həmin Qanunun 14-cü maddəsində (birinci halda) “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.3. həmin Qanunun 14-cü (ikinci halda), 48.13-cü, 53.2-ci maddələrində, 54.3-cü və 58.3-cü maddələrinin ikinci cümlələrində, 59.7-ci maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Dövlət Vergi Xidməti qismində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.4. həmin Qanunun 48.10-cu maddəsinin birinci cümləsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi nəzərdə tutulur.

  1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının, habelə dövlət orqanları tərəfindən göstərilən ödəniş xidmətlərinin “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

2.2. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

  1. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəsinə uyğun olaraq, elektron pul təşkilatları tərəfindən hüquqi şəxslərə, xarici hüquqi şəxslərin yerli filiallarına və fərdi sahibkarlara açılmış ödəniş hesabları haqqında məlumatın təqdimedilmə formasını və müddətini üç ay müddətində müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.
  2. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına tövsiyə edilsin ki:

4.1. aşağıdakı normativ xarakterli aktları altı ay müddətində təsdiq edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin:

4.1.1. “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.2.9-cu maddəsinə uyğun olaraq, ödəniş xidməti hesab edilməyən və mobil rabitə operatoru tərəfindən təqdim edilən ödəniş əməliyyatlarının yuxarı məbləğini;

4.1.2. həmin Qanunun 4.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, ödəniş təşkilatının və elektron pul təşkilatının minimum nizamnamə kapitalına və məcmu kapitalın minimum miqdarına dair tələbləri, məcmu kapitalın hesablanması qaydasını, habelə strukturunu və tərkibini;

4.1.3. həmin Qanunun 5.1.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, ödəniş təşkilatı və elektron pul təşkilatı tərəfindən ödəniş sərəncamının icrası üçün valyuta mübadiləsi fəaliyyətinin həyata keçirilməsi qaydasını;

4.1.4. həmin Qanunun 5.1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, ödəniş təşkilatı və elektron pul təşkilatı tərəfindən ödəniş əməliyyatlarının aparılması üçün ödəniş xidməti istifadəçilərinə kreditlərin verilməsi qaydasını və tələbləri;

4.1.5. həmin Qanunun 7.1.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, elektron pul təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş pul vəsaitinin investisiya edilə biləcəyi aşağı riskli likvid aktivləri;

4.1.6. həmin Qanunun 9.6-cı maddəsinə uyğun olaraq, ödəniş agentinin cəlb edilməsi və ödəniş agenti tərəfindən ödəniş xidmətlərinin göstərilməsi üzrə tələbləri, o cümlədən ödəniş agenti ilə bağlanılan müqavilənin şərtlərinə dair tələbləri;

4.1.7. həmin Qanunun 10.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, ödəniş xidməti təchizatçısı tərəfindən əməliyyat və ya təhlükəsizlik insidentləri barədə Mərkəzi Banka məlumat verilməsi hallarını və qaydasını;

4.1.8. həmin Qanunun 12.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, emissiya olunan elektron pulun valyutasını, maksimum məbləğini və bir emitentin emissiya etdiyi elektron pul üzrə öhdəliklərinin maksimum həcmini;

4.1.9. həmin Qanunun 20.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, kiçik həcmli ödəniş alətlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarlarını;

4.1.10. həmin Qanunun 35.3-cü maddəsinin ikinci cümləsinə uyğun olaraq, ödəniş xidməti təchizatçılarının xidmətlərindən istifadə olunarkən tətbiq edilən gücləndirilmiş müştəri autentifikasiyası ilə bağlı tələbləri;

4.1.11. həmin Qanunun 36.2-ci maddəsinin ikinci cümləsinə uyğun olaraq, ödəniş terminalları vasitəsilə aparılan ödəniş əməliyyatlarını təsdiq edən məlumatlara dair tələbləri və məlumatların təqdim edilməsi qaydasını;

4.1.12. həmin Qanunun 43.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, lisenziya əsasında fəaliyyət göstərən operatorun minimum nizamnamə kapitalının miqdarını;

4.1.13. həmin Qanunun 49.2.7-ci və 55.1.12-ci maddələrinə uyğun olaraq, məlumatın formasını;

4.1.14. həmin Qanunun 49.2.11-ci maddəsinə uyğun olaraq, həssas ödəniş məlumatlarının yazılması, monitorinqi, izlənilməsi və bu məlumatlara girişin məhdudlaşdırılması üzrə prosedurlara dair tələbləri;

4.1.15. həmin Qanunun 49.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, göstəriləcək ödəniş xidməti üzrə fəaliyyət proqramı və biznes-planına, daxili nəzarət və risklərin idarəetmə sistemlərinə, o cümlədən ödəniş xidmətlərinin göstərilməsi üzrə təhlükəsizlik tədbirlərinə, fövqəladə hallarda fəaliyyətin davamlılığına və bərpa planına dair tələbləri;

4.1.16. həmin Qanunun 55.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, operatorun biznes-planı, daxili nəzarət sistemi, risklərin idarə edilməsi sistemi, o cümlədən fırıldaqçılıq hallarından, həssas ödəniş məlumatlarının və fərdi məlumatların qeyri-qanuni istifadəsindən müdafiə üçün təhlükəsizlik tədbirləri, habelə fövqəladə hallarda fəaliyyətin davamlılığı və bərpa planına dair tələbləri;

4.1.17. həmin Qanunun 59.2.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, müstəsna olaraq hesab üzrə məlumat xidməti göstərmək istəyən hüquqi şəxs üçün mülki məsuliyyətin sığortalanması və ya özünə aidiyyəti şəxs olmayan və eyni maliyyə qrupuna aid olmayan kredit təşkilatından və ya sığortaçıdan qarantiyanın verilməsi üçün nəzərdə tutulan həddin minimum miqdarını;

4.1.18. həmin Qanunun 62.3.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, ödəniş xidməti təchizatçıları tərəfindən ödəniş əməliyyatlarının aparılması qaydalarını, ödəniş alətlərinə dair, habelə nəzarət subyektləri tərəfindən informasiyanın mühafizəsinin təmin edilməsinə dair tələbləri;

4.1.19. həmin Qanunun 62.4-cü maddəsinə uyğun olaraq, nəzarət subyektləri tərəfindən verilən hesabatların (maliyyə hesabatları istisna olmaqla) formasını, məzmununu və təqdim edilməsi qaydasını;

4.2. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görsün.

  1. Bu Fərmanın 1-ci hissəsi “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 14 iyul tarixli 987-VIQ nömrəli Qanunu ilə eyni gündə qüvvəyə minir.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 avqust 2023-cü il