Əsas  
  Analitika  
  Azərbaycan maliyyə inklüzivliyi

Azərbaycan maliyyə inklüzivliyi

Azərbaycan maliyyə inklüzivliyi

Azərbaycanda maliyyə sektoru sürətli transformasiya və inkişaf prosesini yaşayır. Maliyyə xidmətlərinin göstərilməsində yeni və innovativ texnologiyaların rolu artır. Azərbaycan maliyyə sektorunda rəqəmsallaşma və innovativ yanaşmalarda irəliləyişlər edir və yerli sahibkarların və texnologiya şirkətlərinin diqqətini cəlb edir. Payment cards, Electronic banking services,Financial depth haqqında məlumat verilib.

Financial inclusion in Azerbaijan

PDF açın